Barkod Rakam Sistemi Nasıl Çalışır?

Barkod sistemi ve çalışma mantığı

Etiketlerde yer alan; firmalara ürün takibi, stok sayımı vb. konularda büyük bir kolaylık sağlayan barkod rakam sistemi; genellikle dikdörtgen biçimine sahip birbirine paralel çizilmiş ince ve kalın çizgilerden oluşan; çizgilerin arasında boşluk bırakıldığı semboller olarak tanımlanabilir.

Barkodlarda bulunan çizgiler ve çizgilerin altında yer alan rakamlar ise barkodların kontrolünü mümkün hale getirir. Ülke kodlarını, firma kodlarını, ürün kodlarını ve kontrol kodlarını barındıran barkod rakam sistemi firmalar ve tüketiciler arasındaki alım satım işlemlerinin olmazsa olmaz unsurları arasında yer alır.Her ne kadar tüm ürün ambalajlarında ya da etiketlerde yer alsa da barkod sistemi ile ilgili yeterince bilgi sahibi olan kişi sayısı çok azdır. Bu yazımızda barkod rakam sistemi ile ilgili önemli bilgiler edinebilirsiniz.

Barkod Rakam Sistemi Nedir?

Türkiye ve Avrupa ülkelerinde kullanılan ortak barkod rakam sistemi; yani “International Article Numbering Association” yani EAN’dır. EAN sistemi Türkiye’de tüm perakende satılan ürünlerde yer almaktadır. Toplamda 13 haneden oluşan barkod rakam sistemi hem ürünün hem de ürünün üreticisinin kimliği olma özelliği gösterir.

13 haneli barkod numarası o ürünün hangi ülkede, hangi firma tarafından üretildiğini; ürünün kodunu ve ürünün kontrol kodunu belirtir. Barkod tarayıcı makinesi barkodu okuduğunda anlık gerçekleştirilen matematik işlemleri gerçekleşir ve kontrol kodunun doğrulaması tamamlanarak barkodun asıl olduğu anlaşılabilir.

  • 13 haneli barkod rakam sisteminde ilk üç rakam ürünün üretildiği ülkenin kodunu barındırır.
  • İlk üç basamaktan sonra gelen 4 haneli rakam ürünü üreten firmanın kodudur.
  • Üretici kodundan sonra gelen 5 basamaklı rakam ürünün kodunu ifade eder.
  • Son rakam ise kontrol kodu olarak adlandırılır ve barkod bilgilerinin doğruluk kontrolünde kullanılır.

Barkod Rakam Sisteminde Ürün fiyat Bilgisi Yer Almaz

Sanıldığının aksine barkod numaralarında ya da barkod çizgilerinde ürünlerin fiyat bilgisi tanımlı değildir. Fiyat bilgisi mevcut barkod numarası dahilinde bilgisayar sistemlerinde kayıtlı olarak yer almaktadır.

Barkod okuyucular bir barkodu okuduğu zaman numara genel POS bilgisayarına aktarılır ve ana bilgisayar sistemi barkod numarasına karşılık gelen fiyat bilgisini anlık olarak gönderir. Böylece anlık olarak işlemler yapılır ve ürün fiyat bilgisi öğrenilmiş olur.

Barkod Çizgileri Nasıl Çözümlenir?

Barkod numaraları belirli bir düzene sahiptir ve dolayısıyla barkod numaralarının çözümlenmesi ve ürün ile ilgili bilgi alınması oldukça kolaydır. Barkod çizgileri daha komplike bir yapıya sahiptir. Barkod çizgileri incelendiğinde çok ince ve çok ince çizgiye oranla daha kalın çizgilerden oluşur. En ince çizgi ve en dar boşluk bir birim olarak kabul edilir. Diğer boşluklar ve çizgiler “bir birim” olarak belirlenen alana göre iki birim, üç birim, dört birim olarak dizayn edilir.

Barkod çizgilerinin ve çizgileri arasındaki boşlukların temel işlevi ürünlerin referans numaralarını barındırmaktır. Barkod okuyucu tarafından taranan barkod çizgileri bilgisayar sistemine iletilir ve ürün fiyatı kasaya bilgi olarak iletilir.

Barkod sisteminde yer alan siyah çizgiler “1”, boşluklar “0” sayılarını temsil eder. En ince siyah çizgi 1 olurken en kalın çizgi dört birimi temsil ediyorsa “1111” olarak okunur. Buradan yapılan çıkarımla en dar boşluk “0”, en geniş boşluk ise “0000” sayısını ifade eder. 

 


Diğer Haberler