Endüstriyel Üretim Alanlarında İş Kazaları

İşçi olarak endüstriyel üretim alanlarında yaşanan kazalarda ne gibi haklarınız mevcut. Bilmek İster misiniz ?

İş kazaları açık bir şekilde 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde belirlenmiştir. Bu madde gereğince, çalışanların iş yerinde görevlerini yerine getirirken yaşadığı kazalar ve zararlar iş kazası olarak kabul edilmektedir. Yaşanılan zararın nedeni ne olursa olsun bu durum meydana gelen kayıplar iş kazasıdır ve bu çerçevede değerlendirilmektedir. Bunların yanı sıra işveren tarafından başka yere gönderilen çalışanların bulundukları konumda kayba uğraması da iş kazalarına dahil edilmektedir. Ayrıca emziren annelerin çocuklarını emzirmek için iş yerinden ayrıldığı zamanlarda veya işveren tarafından sağlanan taşıtlarda seyahat halindeyken meydana gelen kayıplar da iş kazası olarak kabul edilmektedir.

İş Kazasını Önlemek

 

İş yerlerinde meydana gelen kazaların %98’i önlenebilir kazalardır. Geri kalan %2’lik kazalar ise deprem gibi doğal afet sonucu meydana gelecek olan önlenemeyen kazalar olarak kabul edilmektedir. İş yerinde, işveren ve çalışan tarafından yapılacak olan uygulamalar ve düzenlemeler ile iş kazaların büyük bir çoğunluğu önlenmektedir. Potansiyel risklerin azaltılması ise önlemlerin başında gelmektedir. Bu risklerin azaltılamadığı durumlarda işe uygulanacak toplu koruma tedbirleri, risklerin ortaya çıkma şanısını düşürmeye yönelik olmaktadır. İş güvenliği uzmanlığı kurumları, bu noktada devreye girerek işletmelere yardımcı olmaktadır. Bu kurumlar iş yerini inceleyerek, tehlike avı yaparak potansiyel kazaları minimuma indirmekte ve güvenlik önlemleri almaktadır. Ayrıca bu kurumlar çalışanlara iş güvenliği dersi de vermektedir. 

İş Kazasında Can Kaybı

 

İş kazaları meydana geldiğinde ilk olarak işçinin hastaneye, iş verenin ise SGK’ya bildirim yapması gerekmektedir. Bu bildirimler sonucunda kusurun araştırılması gerekmektedir. İş kazasına neden olan kusur işverenin sorumsuzluğundan kaynaklandığında verilen cezalar iş yerini kapatmaya kadar gidebilmektedir. Çalışanın gerekli özeni göstermemesi sonucunda ise işverene ya da işletmeye herhangi bir ceza uygulanmamaktadır. İş güvenliği uzmanlığı hizmeti veren kurumlardan kaynaklanan durumlarda ise bu kurumların lisansları iptal edilmektedir. Can kaybı yalandığında ise ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanır ve varsa kız çocuklarına evlenme ödeneği sunulur. Ayrıca hayatını kaybeden çalışan için cenaze ödeneği de verilmektedir. Can kaybı işveren ya da üçüncü tarafların kusuru sonucunda meydana geldiğinde ise hayatını kaybeden çalışanın yakınları maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmektedir. 

Mali Kayıplar

İş kazası sonucu meydana gelen mali kayıplar hem küresel çapta hem de ülkemizde büyük bir paya sahiptir. İş kazası sonucu ortaya çıkan mali kayıplar küresel gayri safi hasılanın yaklaşık %4’ünü oluşturmaktadır. Türkiye’de iş kazası kaynaklı mali kayıplar yılda yaklaşık 52 milyar TL civarındadır. Bu hem işletmelere hem de genel anlamda ülkeye büyük bir yük anlamına gelmektedir. Diğer taraftan iş kazası riskini minimuma indirmek için alınması gereken ölemlerin yarattığı maliyetler herhangi bir iş kazası sonucu ortaya çıkacak olan mali kayıplardan daha azdır. Bu nedenle iş kazasını önlemeye yönelik tedbir almak daha ekonomiktir.


Diğer Haberler