Etiket Tasarımı ve Makine Kullanımında Kullanıcı Arayüzü Tasarımları

Makine yönetim panellerinde kullanıcı odaklı tasarım

Kullanıcı arayüzü tasarımı günümüzde şirketlerin dikkat etmesi gereken en önemli unsurlardan biridir. Hem etiket tasarımı hem de makine kullanımında kullanıcı arayüzü tasarımlarının doğru yapılması gerekir. Konu ile ilgili detaylara geçmeden önce kullanıcı arayüzü tasarımının öneminin anlaşılması adına kısaca bilgi vermek istiyoruz.

Kullanıcı Arayüzü Tasarımı (UID) Nedir?

User Interface Design yani kullanıcı arayüz tasarımı; grafiksel, işitsel ve dokunsal kapsamda iletişim ve etkileşim verimliliğini arttıran bir tasarım disiplinidir. Hem internet sitelerinde hem sosyal medya postlarında hem makinelerde hem de etiketlerde tüketicilere hitap edilme ihtimalini stratejik olarak arttıran kullanıcı arayüzü tasarımları; programlama bilgisine sahip olmayan kullanıcıların makineleri kullanmasını mümkün kılan görsel, dokunsal veya işitsel araçların tümünü tanımlamak için kullanılır.

Etiket Tasarımı ve Makine Kullanımında Kullanıcı Arayüzü Tasarımları Nasıl Olmalı?

Etkileşimi mümkün kılması ve dolayısıyla iletişimi arttırmasıyla önem arz eden kullanıcı arayüzü tasarımları yapılırken birçok unsurun aynı anda dikkate alınması gerekir. Basit ve hedef odaklı tasarlanan kullanıcı arayüzleri hem tüketiciler hem de işletmeciler arasındaki bağların sağlamlaştırılmasını sağlar.

 

1. Tasarımlar Kullanıcı Deneyimini Arttırmalı

Kullanıcı arayüzlerinin tasarımı hem etiketlerde hem de makinelerde kullanıcı deneyimini iyileştiren özelliklere sahip olmalıdır. Kullanıcılar bir etikete baktığında ürün ile ilgili bilgi alabiliyor, ürün kullanımını anlayabiliyor ve markaların mesajını algılayabiliyorsa o tasarımın iyi olduğu sonucuna varılabilir. Aynı şekilde makinelerin tasarımı için de söz konusudur. Mekanik süreçlerle ilgili bilgi sahibi olmayan kullanıcılar makineleri doğru ve güvenli bir şekilde kullanıyorlarsa makinenin ara yüzü tasarımının doğru yapıldığı sonucuna varılabilir. Mükemmel bir arayüz tasarımının yapılacağı obje ne olursa olsun tasarımcıların kullanıcı akışını bilmeleri, ürünlerin önemli alanlarını ön plana çıkarmaları ve daha öncesinde edinilen kullanıcı deneyimi tecrübelerini dikkate almaları gerekir.

2. Kullanıcı Arayüzü Tasarımları Hedef Kitle Özelinde Yapılmalıdır

Her etiketin her makinenin özel bir hedef kitlesi bulunur. Etiketlerde ve makinelerde kullanılan arayüz tasarımı belirlenirken hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik adım atılmalıdır. Tüm dijital pazarlama stratejilerinde olduğu gibi hedef kitleye hitap etmeyen tasarımların başarısından söz edilemez. Hedef kitlenin ilgisini çekecek renkler, yazı fontları ve görseller kullanıcı arayüzü tasarımlarının kalbidir. Bu nedenle hedef kitleden arayüzü tasarımı ile ilgili bilgi alınması tasarım başarısının kilit noktasıdır.

3. Arayüz Tasarımları Basit, Anlaşılabilir ve Uyumlu Olmalıdır

Etkili bir arayüzü tasarımı basit olmalıdır. Hedef kitlenin dikkatini dağıtan tasarımlar ürünlerin kullanımını ya da etiketlerin anlaşılmasını zorlaştırabilir. Tutarlı bir şekilde gerçekleştirilen ve kolay anlaşılabilen arayüzleri hitap edilen kitleye en doğru mesajların aktarılması adına önemli bir gereksinim olarak ortaya çıkar. Arayüz tasarımı hazırlanırken unutulmaması gereken unsur; günümüz dünyasında satın alama davranışlarının görseller üzerinden şekillendirilebileceği gerçeğidir. Kullanıcı deneyimini iyileştiren tasarımlar ürünlerle, yazılımlarla, etiketlerle ve makinelerle kullanıcılar arasında etkileşimin artmasını sağlar.

4. Arayüz Tasarımlarında Yazı stilleri En Etkin Şekilde Kullanılmalıdır

Arayüz tasarımı salt görsellerin hiyerarşik olarak sıralanmasından ibaret değildir. Tasarımda yer verilen yazılar, yazıların stilleri ve puntoları da önemli değişkenler arasında sıralanabilir. Özellikle etiket tasarımlarında önem kazanan yazılar için etikette doğru bir font seçilmeli, etiket genelinde aynı font kullanılarak kullanıcıların zihinlerinde karışıklık oluşturulmamalıdır. Etiketlerde kullanılan tüm yazı fontlarının bir karakteri, bir duruşu ve tüketicilerde yarattığı bir duygu vardır. Doğru tasarım ve yazı stili eşleştiği takdirde tüketicilerin kalbine giden yol bulunabilir. Arkaplan ile zıtlık oluşturan tasarımlarla tüketicilerin dikkati çekilebilir, seçilen renklerle tüketicilerin güveni kazanılabilir ve hatta zaman içerisinde markalara duydukları sadakat duygusu pekiştirilebilir. Üstelik yazı fontlarında dikkat çekilmek istenen noktalarda yazı stilleri değiştirilerek tüketicilerin algısı yönlendirilebilir.


Diğer Haberler