Etiketler ile İlgili Düzenleme

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle İlgili Bilmeniz Gerekenler

2018 yılının son çeyreğinde etiketler ile ilgili radikal düzenleme kararları alındı. Fiyat etiketlerinde yepyeni bir dönem başlatan bu düzenlemeler ile birlikte hem Yerli Üretim logosunun kullanımı hem de ürünlerin üretim tarihi ile ilgili bilgilerin etiketlerde yer alması zorunlu hale getirildi. Türkiye sınırları içerisinde üretilen malların tamamında Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen şekillerde logo ve işaretlerin kullanımının zorunlu hale gelmesiyle ürünleri son kullanıcı ile buluşturan satıcıların da sorumlulukları arttı.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Eylül 2018 tarihli resmi gazete yayımlanan ve yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerinde listelerde ve fiyat etiketlerinde bulunması zorunlu olan hususlar detaylı bir şekilde yer almaktadır. Yapılan değişikliğe göre malların satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarihlerin ve Türkiye’de üretilen mallar için Yerli Üretim logosu kullanımı zaruri bir hal almıştır.

Yönetmeliğe eklenen maddeler dahilinde fiyat etiketlerinde ve listelerinde bundan böyle malın nerede imal edildiği, malın ayırt edici özelliği, tüm vergiler dahil satılacağı fiyat bilgisi, malın birim fiyatı, satış ve birim fiyatının ne zamandan beri uygulandığı bilgileri yer alacak

Yerli Üretim Logosu Belirli Kurallara Tabi Olacak

Türkiye’de üretilen malların etiketlerinde bulunması zorunlu hale getirilen Yerli Üretim logosu yalnızca Yerli Üretim Logosu kılavuzunda yer alan kriterler doğrultusunda kullanılabilecek. Kırmızı ve siyah renklerde kullanılabilen yerli üretim logosunun boyutu da standartlara bağlanmış durumda. Tüketicilerin yerli ürünleri almasının teşvik edilmesi ve fiyat alanında tüketicilerin mağdur olmasının engellenmesi amacıyla başlatılan bu uygulama ile iç piyasada faaliyet gösteren yerli üreticilerin rekabet güçlerinin arttırılması amaçlanıyor. Yerli ürünlerin kullanımının özendirilmesi, ekonomik istikrar sağlanması ve tüketicilerin zarar görmesinin engellenmesi gibi amaçları da bulunan Yerli Üretim logosu tüm ürünlerde bulunacak. Yalnızca Türkiye’ye ithal edilen ürünlerin üzerinde bulunma zorunluluğu olmayan Yerli Üretim Logosu; kılavuzda yer alan kriterlere uygun kullanılmadığı takdirde etiket bastıran işletmeciler cezai yaptırımlarla karşılanacak.

Etiket Yönetmeliğindeki Değişikler Tüketicilerin Korunmasını Amaçlıyor

Etiketlerde kolay bir şekilde okunacak ve fark edilecek olan yerli üretim logosu ve buna ek olarak getirilen kuralların temel amacı tüketicilerin korunmasıdır. Son dönemlerde fiyatlarda yaşanan dalgalanmalar ile birlikte kötüye giden ekonomiyle vatandaşların düşen satın alma gücü bu uygulamalarla bir nebze de olsa arttırılacak. Aynı zamanda yerli ürünlerin tüketimi ile ilgili bilinç aşılanması da mümkün hale gelecek. Yerli üretim logosu resmileştikten sonra hükümet ek tedbirlerle de yerli üretim mallarının satın almasını teşvik etmeye başladı. Yerli üretim logosu bulunan ürünlerin fiyatlarında indirime gidilerek vatandaşların konu hakkında farkındalığı arttırılmaya çalışıldı.

Birim Fiyatın Uygulama Tarihi de Etiketlerde Yer Bulacak

Yapılan düzenleme ile birlikte tüketicilerin malların birim fiyatlarını ve birim fiyatlarının hangi tarihten itibaren uygulandığını da öğrenmeleri mümkün olacak. Malların satış fiyatının  ve birim fiyatının ne zamandan beri uygulandığını öğrenme şansına sahip olan tüketicilerin hakları korunacak. Ancak bu bilgilerin de etiketlerde nasıl yazıldığı önem taşıyor. Yerli Üretim logosunda olduğu gibi fiyat ile ilgili tüm detaylar da açık ve kolay okunabilecek bir şekilde etiketlerde yerini alacak. Hangi malın hangi fiyatla ne zamandan beri satıldığı bilgisi tüketicilerin doğru seçim yapmasına aracılık edecek.

 


Diğer Haberler