KOBİ'lere, Devlet Destekli Alacak Sigortası

Alacak Sigortası Uygulaması KOBİ’ler için Hazine tarafından belirlenecek şartlar ile şekillenecek. Sigorta kapsamına girebilecek şirketlerin yeni KOBİ tanımı ile değerlendirilmesi gerekiyor.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için özel olarak hazırlanan ticari alacak sigortasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Bu karar KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edemedikleri durumlarda devlet desteği ile alacaklarını güvence altına almalarını sağlayacak. 

Devlet Destekli Alacak Sigortası Şartları Nelerdir?

Devlet Destekli Alacak Sigortası aslında uygulanan bir sistem ve genel olarak iç piyasalarda uygulanıyor. Ama şu an uygulanan sigorta sisteminde sadece büyük ölçekli şirketler KOBİ’ler ile yaptıkları ticari anlaşmalarda alacak sigortası yaptırıyor. Yaklaşık olarak 3.000 adet büyük ölçekli şirket alacak sigortası yaptırmış ve bu şirketlerin yaptırdığı alacak sigortası kapsamında da 100.000 KOBİ ile ticari anlaşma yapmıştır. Bu eski modele kıyasla yeni modelde sadece KOBİ’ler devlet destekli sigortadan yararlanabilecek. Yeni getirilen uygulama Halkbank iştiraki olan Halk Sigorta tarafından yürütülecek. Alacak Sigortası için ödenecek primler ise Hazine tarafından belirlenecek. 

Bu sigorta kapsamında KOBİ’ler iç piyasada yaptıkları satışları tahsil edememe riskini ortadan kaldırma için sigorta yaptıracaklar. Şu an teminatı olmayan risklere karşı Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri’nin sigorta mevzuatında yer verilmesinden dolayı bu uygulama için yeni bir yasal düzenleme yapılmasına gerek yok. 

KOSGEB İçin Zorunlu Olacak

 

Sadece KOBİ’leri kapsayacak olan Alacak Sigortası uygulaması KOBİ’ler için zorunlu olmayacak. Ancak KOSGEB desteği alan, KOSGEB vasıtasıyla kredi kullanan KOBİ’ler için bu sigorta zorunlu olacak. Alacak sigortasının özel şirketler tarafından yapılmamasının temel nedeni sigorta şirketlerinin KOBİ’lerin bilanço bilgilerine ulaşamıyor oluşudur. Bu durumu ortadan kaldırmak için yeni sistemde, KOBİ’lere ait ve sigortalama için gerekli olan bilgiler Kredi Kayıt Bürosu’ndan, KOSGEB’den, Kredi Garanti Fonu’ndan Sigorta Bilgi Merkezi’ne gönderilecek. Sigorta Bilgi Merkezi’nde toplanan bilgiler sigorta şirketleri ile paylaşılmayacak. Ancak SBM bir puanlama yapacak ve Alacak Sigortası yaptıracak KOBİ için puan belirleyecek. Sigorta işlemleri de bu puanlamalara göre Alacak Sigortası uygulamasını gerçekleştirebilecek. 

Hazine Denetiminde

 Yeni KOBİ tanımı geçtiğimiz haziran ayında Resmi Gazetede yayınlanan yeni karar ile yürürlüğe girdi ve değişti. KOBİ tanımı için belirlenen mali bilanço ve net satış hasılatı üst sınırı 40 milyon Türk Lirası’ndan 125 milyon Türk Lirası’na yükseltildi. Bu değişimle birlikte KOBİ’ler için düzenlenen yeni Alacak Sigortası kapsamında çok daha fazla şirketin yer alacağını söylemek mümkün. Hazine denetiminde uygulanacak sistemde sigorta primleri bir havuzda toplanacak. Eğer KOBİ’ler tahsilatlarını yapamazlarsa yaptıkları başvurular sonucunda incelemeler tamamlanınca alacakları havuzda biriken paradan ödenecek ve bu sayede piyasalarda yaşanan zincirleme reaksiyonların da önüne geçilmiş olacak. 

 

 


Diğer Haberler