Kobilerin Tanımı Yeniden Belirlendi

Yeni tanımlama ile beraber KOBİlerin çalışan sayısı ve yıllık net satış hasılatı miktarlarında değişikliğe gidildi. Bu değişikliklik ile beraber KOBİlerin sınıflandırılması da yeniden tanımlanmış oldu.

24 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de KOBİlerin tanımında bazı değişikliklere gidildi. Bu değişiklikler ile birlikte birçok KOBİ’nin de durumunda bazı değişiklikler oldu. Aynı zamanda yönetmeliğe eklenen geçici maddelerde de KOBİ kapsamın dışında yer alan işletmelere de değinildi. Tanımlar, Bakanlar Kurulu’nun “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kararı ile yayınlandı. 

Yapılan Değişiklikler

  • Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile beraber KOBİ tanımlamasında önemli değişiklikler gerçekleştirildi.
  • Bu kararlara göre KOBİ sınıfına giren işletmelerin yıllık net satış hasılatları ya da mali bilanço üst sınırları 40 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkarıldı.
  • KOBi tanımlamasında yapılan bu değişiklik dolaylı yoldan mikro ölçekli işletmelerin de tanımı değişmiş oldu.
  • Artık yıllık çalışan sayısı 250’den az olan ve mali bilançosu 125 milyon TL’yi geçmeyen işletmeler mikro, küçük ve orta ölçekli işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler oldu.
  • Ayrıca son yıl hesaplarına göre çalışan bulunmadığı durumlarda ise cari yıl çalışan sayısı dikkate alınmaya başlanacak.
  • Bu değişiklikle beraber KOBİ için yapılacak olan başvurular ilgili kurumlara yazılı bir şekilde yapılabileceği gibi aynı zamanda elektronik ortamlardan da gerçekleştirilebilecek. 

Tanımlamaya Eklenen Geçici Madde

Yayınlanan kararname ile beraber hazine destekli kefaletler kısmına bir de geçici madde eklendi. Bu maddeye göre kararnamenin yayınlandığı tarihten itibaren Kredi Garanti Fonu A.Ş tarafından sağlanmış olan Hazine destekli kefalet kapsamındaki risk bakiyesinde yer alan ve geçici madde yürürlüğe girmeden önce KOBİ tanımı içerisinde yer almayan işletmeler 31 Aralık 2018 tarihine kadar 31 Aralık 2016 tarihinde yayınlanmış olan 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar hükümleri ile belirlenmiş olan kefalet limitlerinden yararlanmaya devam edebilecek. Bu şekilde KOBi tanımı içerisinde yer almayan işletmelere 31 Aralık 2018 tarihine kadar süre tanınmış oldu. 

KOBİleri Neler Bekliyor?

Yapılan bu değişiklikler ile birlikte artık 10 kişiden daha az çalışana sahip olan ve aynı zamanda yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 3 milyon TL’yi aşmamış olan şirketler mikro işletmeler kapsamında yer alacak. Çalışan sayısı 50’den az olan ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyonları aşmamış olan işletmeler ise küçük ölçekli işletmeler olarak kabul edilecek. Bir işletmenin orta ölçekli olarak kabul edilebilmesi için ise çalışan sayısı 250’yi geçmemesi ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon TL’nin üzerine çıkmaması gerekecek. Mevcut işletmelerin de tanımlamaları da yürürlüğe girmiş olan bu kararname ile birlikte değişiklik gösterecek.

 


Diğer Haberler