Uyarı Etiketlerinde Renk Seçimi

Uyarı, yasak, bilgilendirme levhaları gibi yönlendirme ürünlerinde renk seçiminin önemi

Etiketler hem son tüketicilere sunulan ürünlerin üzerinde hem üretim sürecindeki çalışanların güvenliğinde hem de ürünlerin kullanım bilgilerinin kavranmasında önemli görevlere sahip görsel tasarımlardır. Etiketlerin hangi amaçla kullanıldığına bağlı olarak etiket renkleri ve etiket tasarımları özel olarak hazırlanmalıdır. Ürünleri kullanan ya da ürünleri almayı düşünen kişilere yol gösterme işlevi bulunan; marka ile ürün kullanıcıları arasında bağ kuran etiketler uyarı kapsamında kullanıldığında da özel renklerle tasarlanırlar.

Etiketlerde renk seçimi yapılırken; o ürün ya da durum hakkında ilk bakışta belirli izlenimlerin oluşturulması amaçlanır. Uyarıcı işaretler, güvenlik işaretleri, bilgilendirme işaretleri, emredici işaretler vb. için tasarlanan etiketlerde genel geçer anlamda uyulması gereken kurallar vardır. Bu yazımızda uyarı etiketlerinde renk seçimi hakkında genel bir bilgi bulabilir, etiketlerde sıklıkla gözlemlenen renklerin anlamlarını öğrenebilirsiniz.

Uyarı Etiketlerinde Yeşil Renk

 

Uyarı etiketlerinde yeşil renk kullanılıyorsa güvenlik temsil edilir. Ortamda ya da ortamda kullanılan eşya ya da ürün özelinde bir tehlike bulunmadığının ifade edilmesi için kullanılan yeşil renk evrensel bir anlama sahiptir. Örnek vermemiz gerekirse son yıllarda bina asansörlerinde uyarı etiketlerinin kullanıldığını ve etiketlerin rengi yeşil olduğunda asansörün güvenlik kontrollerinden geçtiğinin anlaşıldığını söyleyebiliriz. Çünkü dünyanın her yerinde yeşil renk güvenliğin maksimum düzeyde olduğunu ifade eder ve her birey bu rengin anlamını bilir. Elbette yeşil etiket kullanımı yalnızca asansörlere indirgenemez. Makinelerin üzerinde, AVM’lerde, acil çıkış levhalarında vb. alanlarda da yeşil renkli etiketler tercih edilir.

Uyarı Etiketlerinde Sarı Renk

 

“Henüz bir tehlike yok ancak dikkatli olmak lazım” mesajını veren sarı renk, uyarı etiketlerinde en çok ihtiyaç duyulanlar arasında yer alır. Sarı rengin anlamı trafik lambaları düşünüldüğünde de açıkça anlaşılır. Harekete geçmeye hazır ol anlamına gelen sarı ışıklar sürücülere dikkatli olma çağrısı yaparlar. Bu nedenle sarı renk etiketlerde de aynı mesajın verilmesini kolaylaştırır. Sarı renkli etiketler bireylere dikkatli olmayı, önlem almayı ve kontrol sağlamayı anımsatır. Kaygan zeminlerin ifade edilmesinde de potansiyel tehlike arz eden durumların geneli için de sarı renkli uyarı etiketleri kullanılır. Özellikle imalathanelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği sarı etiketler sıklıkla çalışma ortamında bulunur.

Uyarı Etiketlerinde Kırmızı Renk

 

Alarm zillerinin çaldığını ifade eden kırmızı renk, uyarı etiketlerinde doğrudan bir tehlike varlığına işaret eder. Dünya genelinde kırmızı renkte etiket gören tüm bireylerin aklına gelmesi gereken en temel unsur ortamda, üründe ya da durumda potansiyel bir tehlikenin var olduğudur. Asansörlerde, sağlık kuruluşlarında, imalathanelerde ve hatta trafikte ciddi tehlike potansiyeli bulunduğu durumlarda kırmızı renkli etiketler kişilerin uyarılması adına büyük önem taşır. Yine kırmızı etiketlerin kullanıldığı bir örnek vermemiz gerekirse asansör etiketlerini sunabiliriz. Kırmızı etiketli asansörlerin kullanılmaması gerektiği yapılan güvenlik kontrollerinden sonra tespit edilmiştir. Asansörlere binilmemesi üzerine yapılan ikazların evrensel dili olarak kullanılan kırmızı renk, acil durum sinyalleri aktarır.

Sonuç olarak uyarı etiketlerinde kullanılan temel olarak üç ayrı renk bulunur. Sarı, yeşil ve kırmızı renklerin her birinin özel anlamları vardır. Bireyleri, işyerinde çalışanları ya da herhangi bir ürünün tüketicilerini uyarmak amacıyla üretilen uyarı etiketleri kullanıcı hatalarının engellenmesini, insan sağlığının korunmasını ve aynı zamanda potansiyel tehlikelerin bertaraf edilmesini sağlar.

 


Diğer Haberler