KOSGEB’ten Endüstriyel Üreticilere Büyük Destek

Kosgeb hibe destekleri ile endüstriyel üreticlere büyük destek sağlandı. İşte Endüstriyel üretim alanında üreticilere sağlanan destekler...

03-03-2020

Ülkemizin özellikle dış ticaretinde katma değerli ve ileri teknolojili sektörler başı çekmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile beraber bu alanlara duyulan ihtiyacı artması aynı zamanda daha da değerlenmesine neden oldu. Bu nedenle daha çok girişimcinin bu alanda yer alabilmesi ya da mevcut girişimlerin daha da büyüyebilmesi için önemli KOSGEB destekleri bulunuyor. Özellikle bu alanda hizmet veren KOBİ ve girişimler hem ekonomik hem de sosyal alanda kalkınmayı arttırmak için KOSGEB desteklerine başvuruyor. Bu alanda özellikle yurt dışından ithal edilen malları, Türkiye’de üretmeyi hedefleyen üreticiler bu destekler de başı çekiyor. Cari açığın kapatılması için atılan adımlarda bu destekler yatırımcıların üretim kapasitesini daha da arttırmasını hedefliyor. 

Endüstriyel Uygulama

 

Endüstriyel uygulama alanlarına verilen destekler özellikle Ar-Ge ve inovasyon ile geliştirilmiş olan projelerin ürünleştirilmesinde ve ticari hale getirilmesinde kullanılacak. Bu destekler sürecin her iki tarafında da kullanılabiliyor. İşletmeler hem Ar-Ge ve inovasyon sürecinde gerekli olan geliştirme, test, analiz ve laboratuvar sürecine yönelik destek alırken hem de bu süreçte geliştirilmiş olan ürünlerin seri üretimine yönelik üretim bantlarının kurulması, makinelerin temin edilmesi, gerekli donanım ve yazılımların sağlanmasına yönelik destekler alabiliyor. Bu alanda geri ödemesiz 150.000 TL, geri ödemeli 200.000 TL’ye kadar üreticilere destekler sağlanıyor. Proje başvuruları girişimci olarak gerçekleştirildiğinde bu desteğin kapsamı daha da genişleyerek şirket kuruluşu ve ofis masraflarını da karşılıyor. 

Ar-Ge İçin Büyük Destek

 

KOSGEB’in yeni destekleri arasında Ar-Ge çalışmaları geniş bir yer kaplıyor. Programa son derece tatmin edici bir bütçe ayrıldı. KOSGEB’in Ar-Ge için sunduğu desteklere hem faal durumda olan işletmeler hem de yeni kurulmuş olan işletmeler başvurabiliyor. Ar-Ge ve İnovasyon Programı adıyla sunulan bu destekler birçok alanda kullanılabiliyor. Bu alanlar genel olarak hammadde, üretim için gerekli makine ve teçhizat, bilgisayar donanımları ve yazılımları, işçilik giderleri gibi kalemlerden oluşuyor. Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında başvurusu kabul edilen işletmelere geri ödemesiz 100.000 TL’ye kadar, geri ödemeli ise 200.000 TL’ye kadar destek sağlanıyor. Girişimci olarak gerçekleştirilen başvurulara ise ek olarak 20.000 TL’lik şirket kuruluş ve ofis gereksinimi gideri de dahil edilebiliyor. 

Yerli Üretime Teşvik

 

KOSGEB destekleri ilk olarak yerli üretimi hedef alıyor. Bu ürünlerin arasında ise yüksek miktarda ithal edilen stratejik ürünler bulunuyor. Bu destekler ile beraber üretimde daha fazla yerli girdinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu destekler ile aynı zamanda üretim yapan KOBİlerin daha büyük işletmeler ile rekabet edebilmeleri ve bu sayede üretimin daha geniş bir tabana yayılması amaçlanıyor. Destekler genel olarak %70 geri ödemesiz, %30 geri ödemeli oranlar ile uygulanıyor. Ayrıca destek ile alınacak olan makine ve donanımın yerli olması durumunda geri ödemesiz desteğe %15’lik bir ek destek sağlanıyor